Kedves Szülők!

Tóthné Tarcali Marianna vagyok a Bárka Baptista Óvoda vezetője.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben is lehetőség van óvodánkba jelentkezni. 

A beiratkozás időpontja: 2024. április 15-18

bárka ovi nyilt nap
Óvodai jelentkezés, felvétel, átvétel rendje

A Nemzeti köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. §- a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az alábbi kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos, (ha férőhely rendelkezésre áll). Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A jelentkezésről szóló felhívást közzététele egy hónappal a beiratkozás előtt az alábbi módon:
 a tájékoztató az óvoda előtti hirdető táblán
 az óvoda honlapján

Szervezett nyílt nap során, lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására. A jelentkezés a szülő személyes megjelenésével, és a jelentkezési lap kitöltésével történik az alábbi dokumentumok bemutatásával:
– gyermek: lakcímkártya, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat, utolsó védőnői státuszlap
– szülő: személyi igazolvány, lakcímkártya

Amennyiben van rá lehetőségük ezeket a dokumentumokat az eredeti mellett, fénymásolatban is hozhatják magukkal, ez gyorsítja a beiratkozás menetét.
A gyermekek felvételéről a lelkipásztor és az óvodavezető dönt. A felvételről, vagy az esetleges elutasításról írásban és e-mailben értesítjük a szülőket. A felvett gyermekek szülei részére szülői értekezletet tartunk június hónapban. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében, az óvodavezető dönt.