„Ölelő kar” a Bárkában

Tarcali Mariann óvodavezetőt kérdeztük életéről, hivatásáról és a Bárka Baptista Óvoda céljairól.

Honnan a kicsik szeretete és az indíttatás, hogy az óvodapedagógus legyél?

36 éve vagyok óvónő. Soha nem akartam mást csinálni. Az irányultságom oka nagyon egyszerű. Az óvónénim szeretete, figyelme, hangja, és az az érzés, hogy mellette mindig biztonságban vagyok- ez
meghatározó élmény volt számomra, lenyomatot hagyott bennem.

Miért tartod fontosnak ezt a hivatást?

A gyermekek között élve legfontosabb feladatomnak látom az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését, hiszen az egészséges személyiség akkor tud kialakulni és fejlődni, ha szeretve van és szeretetet adhat. Ez minden tanulási folyamatnak az alapja. Ez egy kölcsönös, mindkét felet formáló kapcsolat a gyerekek és közöttem.

Mesélj egy kicsit a családodról!

Férjemmel 35 éve élünk házasságban. Ő a szerelmem, társam, formálóm.  A férfi, akinek ma is igent mondanék. Három csodálatos, felnőtt gyermekünk van, két fiú és egy lány. Amikor együtt látom őket,
gyönyörködöm bennük. Van két fantasztikus fiú unokánk, akiken keresztül élvezzük a felelősség nélküli szeretet élményeit.

Hogyan alakult a szakmai pályád?  

Gödöllőn éltem, itt dolgoztam a legtöbbet. A Török Ignác Gimnázium alkalmazásában részt vettem gyakorlatvezető óvónőként az óvónőképzős tanulók gyakorlati, szakmai oktatásában. Nagyon szerettem a gyerekek mellett hallgatókkal is foglalkozni. Szeretem a szakmámat és elhivatott vagyok arra, hogy átadjam a tudást és a tapasztalatot a kollégáimnak.  

2016-ban szakvizsgáztam a Debreceni Egyetemen, mentálhigiéné szakon. Diplomamunkámat a női szerepekről, nőiségről írtam, mert szeretem, hogy nőként élhetem az életem.  

2017-ben a “Pedagógus életpálya modell” keretében sikeres minősítő vizsga után Pedagógus II fokozatba léptem.  

2022. június 09-én államvizsgáztam az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, vezető óvodapedagógus szakon. Diplomamunkám címe: A vezető személyisége, vezetői hatékonyság.   

Mik voltak a legjobb élményeid a pályád során?  

Nehéz lenne felsorolni. Mások számára talán ezek kicsiny dolgok. Egyszerűen csak szeretem amikor a gyerekek az ölemben ülnek és mesélnek, vagy amikor a szorongó kislány egyszer csak azt suttogja a fülembe: “most úgy érzem magam, mintha az anyukámmal lennék.”  Az is különleges élmény volt, amikor néhány évvel az óvodai ballagás után és egy édesapa hangfájlt küldött nekem, amin a kislánya gyönyörű csengő hangon énekli a “Ne félj, mert megváltottalak…” kezdetű dalt. És az üzenet a következő: “Látod apa, hát ezért szeretettem óvodába járni”. Az óvodában mindig ezzel a dallal altatom a gyerekeket.  

Ha indián nevem lenne, azt hiszem “Ölelő kar” lennék. Szeretem látni, amikor átváltoznak a félénk, zárkózott gyerekek is ölelő karrá.

Mi az, ami kihívás óvodapedagógusként?  

Három vagy négy évig részese vagyok a kisgyermekek személyiségfejlődésének. Fontos, hogy milyen lenyomatot hagyok bennük.   A további életszakaszokban sehol nincs ennyi idő és lehetőség a szocializációs folyamatok fejlesztésére, a nevelésre. Az óvodában alapozunk. Kompetenciákat fejlesztünk, amire később az iskola építhet. Ha nem jól csinálom, gátja lehetek a társadalmi beilleszkedésük folyamatának. Óriási felelősség és kihívás.   

Szerinted mire van szükség egy jól működő óvodában?  

Olyan felnőttekre, akik szeretetteljes légkört alakítanak ki, támogatják a toleráns és bátorító magatartást, a kreatív kezdeményezéseket, az együttérzést, a segítőkészséget, az okos szeretetet.  

Mit jelent számodra az óvoda neve, a “Bárka”?   

Védettséget, oltalmat, biztonságot.

“Békésen az élet tengerén” Hogyan fejtenéd ki a szlogen mondanivalóját?  

Ahogyan a tengernek sokféle arca, színe, hangja van, ilyen az életünk is a világban. Viharok és csendes időszakok váltják egymást. De a biztonságérzetünket nem a külső körülmények határozzák meg, hanem a belső tartásunk, a hitünk, hogy a Mindenható törődik életünk legapróbb részletével is. Ez békességgel tölt el és ezáltal biztonságot ad a kicsinyeknek is.  
  

Óvodavezetőként, “kapitányként” leszel jelen a bárkán. Mi a célod? Hova szeretnél kormányozni?  

Olyan irányba, ahol a gyermeket nem alakítani akarjuk a saját képmásunkra, hanem engedjük
alakulni és kibontakozni azt, amit Isten, mint lehetőséget, beléjük rejtett. Ehhez biztosítjuk a megfelelő feltételeket. Mivel a Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelésünk alapjául, ezért a mindennapi élet során igyekszem arra, hogy ezek életre keljenek és jelen legyenek az óvodánkban. Ezek pedig a következők: szeretet, megbocsátás, együttérzés, öröm, hála, segítőkészség, engedelmesség. A végső célom nem az, hogy tényeket ismerjenek meg a gyermekek a
kereszténységről, hanem az, hogy tapasztalatokat szerezzenek Isten jelenlétéről, szeretetéről.  
  

Baptista óvodáról van szó. Milyen szerepet játszik a hit a gyermekek nevelésben?  


A következő üzenettel tudom a leginkább megfogalmazni, amit a Szent Bibliában találunk: “A hit az üzenet elfogadásából származik. Az üzenetet pedig akkor fogadják el az emberek, ha valaki beszél nekik Krisztusról.” Pál levele a Rómaiakhoz 10:17 A mi feladatunk beszélni Istenről és megélni, átadni a Tőle kapott szeretetet egymás felé. Keresztény emberként, hitünk megvallásaként imádkozunk a gyerekek között és megismertetjük velük a bibliai történeteket is.   Az óvodás korszak a legnyitottabb az őket ért benyomásokra. Ekkor van alkalmunk, hogy hitünket, értékeinket átadjuk a gyermekeknek.

Hogyan fejeznéd be a mondatot?

A Bárka Baptista Óvoda …   Az a hely, ahol biztonságban, elfogadásban vannak a gyermekeitek.  

Kiket vártok szeptemberben?  

Családokat, nemcsak gyerekeket. Csak akkor érhetünk el tartós nevelési eredményeket, ha a szülők el tudják fogadni és tudatosan támogatni törekvéseinket. Az óvodai évek során csak együttműködve, a szülőket is bevonva tudjuk a gyermekeket fejleszteni.

További interjú Mariannal az Erdőkertesi Napló 2022 December- 2023 Januári számában a 12. oldalon található.