Békésen az élet tengerén…

Óvodánkról

Erdőkertesi óvodánkban keresztény szellemiségben, gyermekcentrikusan, türelemmel és szeretettel segítjük a gyermekek növekedését. Bárkánkban biztonságban fejlődhetnek, miközben az életre is készítjük őket. Személyiségük kibontakozását egyéni igényeik és korosztályi sajátosságaik mentén segítjük. Családias légkörű csoportjainkban megtanulhatják, hogy mit jelent másokkal egy hajóban evezni, együttműködni, de a közösség megélése mellett lehetőség van az elkülönülésre, az egyéni igények betöltésére is. 

Gyermekképünk 

Ahogyan a kis hajósokat látjuk…  

“Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 127. Zsoltár 3. verse 

 • Valljuk, hogy minden gyermek értékes kincs, Isten páratlan, egyedi és megismételhetetlen ajándéka, akit óvni, védeni kell, hogy nyitott érdeklődését kielégítve felkészüljön az életre. 
 • Óvodásaink olyan gyermekek, akik minden nap változatos, színes élményeket szereznek önmagukról, társaikról, a közösségről, környezetükről, bibliai igazságokról. Aktívak, motiváltak és kíváncsiak. 
 • Kis hajósainknak szeretetteljes, jó kapcsolata van társaikkal, a felnőttekkel és az élő Istennel.

Szemléletmódunk

 • Szilárd alapokon békés bárka:  
  • A Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelési elvünk alapjául. A keresztény erkölcsi értékeket fontosnak tartjuk, melyeket a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni.  
  • Baptista óvodaként mindennapjaink fontos része a közös imádkozás, a Bibliai történetek megismertetése a gyerekekkel, a keresztény ünnepek ünneplése, keresztény gyermekdalok megtanulása, részvétel Istentiszteleti alkalmakon.   
  • Szoros kapcsolatot ápolunk az Élő Remény Baptista Gyülekezettel, amely lelki kikötő is óvodánk számára. 
  • A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermekek számára az új dolgok megértésének, az érzelmi átélésnek, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzetek megoldásának.

    

 • Egy hajóban evezünk:  
  • Tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét. Óvodánkban a szülőkkel együtt nevelve munkálkodunk úgy, hogy ők is részévé váljanak az óvodai nevelésnek. Vágyunk, hogy a család támogassa és, ha lehet, otthon is gyakorolja a hitet, hitre nevelést. 
  • Felfedezés biztonságban: 
  • Célunk olyan szeretetteljes, befogadó, érzelemgazdag közösség megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. 
  • A játéktevékenység elsődlegességét hangsúlyozzuk 
  • Amennyiben a speciális igényű gyermek eredményes nevelése, fejlesztése megoldható integráltan a többi gyermekkel együtt, vállaljuk óvodai nevelését utazó gyógypedagógus segítségével. 
  • Alapértékünk az individualizált szocializáció: A gyermeki szabadság biztosítása olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását.  
  • Szakmaiságunk fontos pillére az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. 
    
 • Révbe érünk:  
  • Keresztény szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődésük figyelembe vételével, koruknak megfelelően iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiségekké váljanak. 
  • A gyermekeket nem alakítani akarjuk, hanem alakulni engedjük, a feltételek megteremtésével. 

Pedagógusaink

Szakképzett óvodapedagógusaink újjászületett, hívő emberek, akik Isten szeretetét, megbocsátását átélték, és ezt hitelesen továbbítják.  

Az óvoda minden dolgozója a szeretetteljes légkört, az okos szeretetet, az együttérzést, a segítőkészséget, a toleráns és bátorító magatartást, illetve a kreatív kezdeményezéseket támogatja.  

Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését. 

Kapitányunk Tóthné Tarcali Marianna óvodavezető.  

Óvodánk fenntartója a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.

Óvodánk lelki vezetője Bacsó Benjámin, az Élő Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Csoportjaink

Bárkánkra 100 kishajóst várunk, akiket négy csoportban terelgetünk az élet tengerén. 

Vegyes vagy részben osztott csoportokat szervezünk. Így a testvérek, barátok egy csoportba kerülhetnek. A kicsik természetes úton sajátíthatják el a nagyoktól a szokásokat, évismétléskor nem kell csoportot, óvónőt váltani, a szociális tanulásra gazdagabb lehetőség nyílik. A tanulás megszervezését az iskolába menő gyerekeknek külön, kötött foglalkozással oldjuk meg. Nevelésünk során figyelembe vesszük az iskolák aktuális tantervét is. 

Tiszta (korosztályonkénti) csoport(ok) is alakulhatnak, hiszen a meglévő, illetve a beiratkozó gyermekek életkora változó. 100

Jelentkezés

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a szeptemberben induló csoportjainkba